AURORA


電卓
DT125TX-K

DT125TX-K
オープン価格  
   
仕様 サイズ 150×89.5×22mm
  重量 約97g
  メモリー 3キー方式メモリー
  JAN 4994614 843589
   

特徴

12桁
デュアルパワー
早打ち対応キー
チルト表示
税計算
計算状態表示付き
四捨五入スイッチ
小数点指定スイッチ
サインチェンジキー